Hibrit çalışma nedir? Yeni nesil dijital çalışma modeli

Cumartesi, 11 Eylül 2021 12:09

Hibrit çalışma modelinin, özellikle Covid-19 virüsünün toplumsal yaşam üzerindeki etkileri ile birlikte cereyan ettiğini söyleyebiliriz. Hibrit çalışma, karma bir çalışma düzenine işaret etmektedir. Bu noktada hem yüz yüze çalışma hem de uzaktan çalışma birlikte yapılmaktadır. Uzaktan çalışma modelleri, personellerin işleri için kullandıkları araçlar üzerinden istedikleri her yerde gerçekleştirdikleri çalışmayı tanımlamaktadır.

Hibrit çalışma nedir? Yeni nesil dijital çalışma modeli

Hibrit çalışma her ne kadar pandemi ile birlikte iş hayatına dâhil olsa da çoğu kurum bu çalışmayı halen devam ettirmektedir. Nitekim hibrit çalışma modelinin sunduğu birçok avantaj işverenlerin bu model üzerinde devamlılık sağlamalarına neden olmuştur. Diğer bir deyişle küçük, orta ve büyük ölçekteki şirketler hibrit modeli kalıcı hale getirmeyi amaçlamışlardır. Dolayısıyla çalışanların yalnızca haftanın belli günlerinde iş yerlerinde bulundukları bir iş modeli benimsenmiş oldu.

Uzaktan çalışma sürecinde sorunsuz bir şekilde ilerleme kaydetmek için  dijital dönüşüme hızlı adapte olmak gerekiyor. verimliliği arttıracak uygulamaları pratikte de kullanıyor olmak gerekiyor. Şu an işe alımdan, iş birliği çalışmalarına, proje yönetiminden motivasyon uygulamalarına kadar birçok farklı iş, teknolojik araçlardan ve ürünlerden destek alınarak yapılıyor. Bu nedenle uzaktan çalışmaya geçmeden önce gerekli altyapı ve teknolojik geliştirmelerin yapılması gerekiyor.

Diğer bir deyişle hibrit çalışma modeli yarı ev, yarı ofis çalışması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama ile kurumda çalışan personel sayısının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Uzaktan ve ofiste çalışma sürelerini işverenler belirlemektedir.

Hibrit çalışma modeli, uzaktan çalışma ile oldukça fazla karıştırılan bir kavramdır. Halbuki her iki sistem de birbirlerinden farklı tanımlamalara sahiptir. Uzaktan çalışma modeli, personelin tüm işlerini tamamen kurum dışında yürütmesi anlamına gelmektedir. Hibrit çalışma modelinde ise işverenin belirlediği günlerde personel kurum içinde çalışmaktadır. Kalan zamanlarda ise kurum dışında dilediği ortamda çalışmaktadır.

Pandemi ile birlikte pek çok şirket uzaktan ya da hibrit çalışma sistemini benimser hale gelmiştir. Böylece daha özgün bir çalışma sistemi ile özgür bir çalışma ortamının da ön hazırlığı gerçekleştirilmektedir. Birbirinden farklı pek çok sektörde işletmeler bu sisteme geçmekte ya da geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Hibrit çalışma modelinin avantajları nelerdir?

Model, öncelikli olarak personellere özgür bir alan sunmaktadır. Nitekim nerede ve ne zaman çalışılacağı konusunda personeller kendileri daha fazla özgür hissetmektedirler. Hibrit çalışma düzenini, uzun zamandır kadın-erkek çoğu çalışanın hayalini kurduğu ideal bir düzen olarak da açıklayabiliriz. Ancak bu olumlu etkinin tüm personeller için geçerli olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Çünkü kişinin karakteri, pozisyonu ve gereklilikleri gibi etmenler olaya bakış farklılığı getirecektir.

Özellikle kalabalık şehirlerde yaşayan kişiler kurumlara ulaşabilmek için her gün belirli bir süreyi yolda harcıyorlar. Hibrit çalışma modeli sayesinde bu durum değişiyor ve çalışanlar zamanlarını yolda kaybetmiyor.

Zaman konusunda bir başka fayda da iş bitirmeyle ilgilidir. Örneğin bir personel sorumlu olduğu işi erken bitirdiğinde kendi gelişimi için çalışabilir.

Kurum ortamı daha baskın, gürültülü ve dikkat dağıtıcı iken uzaktan çalışma ortamı kişinin kendi belirlediği ortamdır. Bu sayede işe odaklanma noktasında verim artmaktadır.

Hibrit çalışma modeli iş verenler için daha az maliyetli bir çalışma modeli olarak kabul edilmektedir. Nitekim elektrik, su ve diğer temel ihtiyaç giderleri azalım göstermektedir.

Hibrit çalışma modelinin personellere sunduğu avantajlar kadar işverenler açısından da birtakım getirdiği avantajlar vardır. Bu model ile ofis kullanım süresini olabildiğince aza indirmeyi amaçlayan işverenler ofisin sabit giderlerini de mümkün olduğunca düşürmektedirler. Öte yandan bu çalışma modelini doğru bir şekilde uygulamayı başaran işletmeler daha küçük bir ofis kullanımına geçerek farklı birçok giderden kurtulmaktadırlar. Böylece devasa bir tasarruftan bahsetmek de mümkün hale gelmektedir. Örneğin bir iş yerinin kullanımı ne kadar azalırsa enerji tüketimi de o kadar azalım göstermektedir. Bunun haricinde, çalışanların yemek, su ve ulaşım harcamalarında da ciddi bir tasarruf görülmektedir.

Hibrit çalışma modelinin dezavantajları

Hibrit çalışma modelinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Yapılan saha araştırmalarına göre evden çalışmanın en büyük dezavantajının odaklanma sorunu olduğu belirtilmektedir. Ancak bu noktada bazı değişikliklere başvurabilirsiniz. Örneğin hem çalışma programınızda hem de çalışma alanınızda ufak değişikliklere gidebilirsiniz.

Hibrit modelin avantajları arasında saydığımız bir maddenin aynı zamanda dezavantaj yarattığını da söylemek yararlı olacaktır. Evden çalışmanın mesai saati doldurmaktan çok yapılması gereken işi tamamlamak olduğundan bahsetmiştik. Ancak bu durum bir dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Kurum dışı belirlediğiniz bir ortamda çalışmak mesai saati kavramının yok olmasına neden olmaktadır. Çoğu çalışan da bu durumdan şikayetçi olmaktadır.

Yukarıdaki dezavantaja yakın olarak nitelenecek olan başka bir durum da şöyle özetlenmektedir. Örneğin ekiple birlikte gerçekleştirilen işleri uzaktan olarak gerçekleştirmek bazı çalışanlar için zor gelmektedir.

Bir başka dezavantajda teknik sorunlardan kaynaklanmaktadır. Nitekim çalıştığınız kurumun internet hızı daha yüksek iken evinizde kullandığınız internetin hızı düşük olabilir. Dolayısıyla bu durum, çalışma verimini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle daha yüksek ücretli bir üyeliğe geçme isteği faturanıza daha fazla ödeme yapmanıza neden olmaktadır.

Hibrit çalışma modelinde dikkat edilmesi gerekenler noktalar

Hibrit çalışma modeli özellikleri bakımından her ne kadar kulağa hoş gelse de bu sisteme geçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

İletişimin önemi: Model ile birlikte personeller farklı ortamlarda faaliyet göstereceğinden iletişim pratikleri önem kazanmaktadır. Keza iletişimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek oldukça önemlidir. Bu noktada hem işverenlere hem de personellere sorumluluk yüklenmektedir. Öncelikle işverenlerin teknolojiye yatırım yaparak kesintisiz iletişimi sağlaması gerekmektedir.

Güven duygusu: Hibrit çalışma modelinde karşılıklı güven oldukça önemlidir. İşverenler ve personeller arasındaki karşılıklı anlayış ve doğru iletişim, güven dolu bir iş ortamının temelidir. Bu noktada işverenlerin iletişim yöntemlerine özen göstermeleri gerekmektedir. Doğru iletişimin yanında personelin iş yükü konusunda da güven duyması motivasyon açısından önem taşımaktadır. Hibrit modelde personelin ofiste ya da ofis dışında çalışırken iş yükünün olması gereken noktada olduğunu bilmesi gerekmektedir. Nitekim bu durum personellerin çalışma veriminin korunması bağlamında önemlidir.

Empati yeteneği: Hibrit çalışma modelinde personelin verimini etkileyecek birçok etken bulunmaktadır. Pandemide özellikle ebeveynlerin ofis dışında çalışmaları, çocukları ile birlikte çalışma sürecine dahil olmaları, dikkatlerinin dağılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla yaşanan ufak aksaklıklar karşısında işverenlerin yüksek empati yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Daha fazla blog yazısı için tıklayın

Hemen kayıt olun ve ücretsiz deneyin!

Patron PDKS'ye kayıt olmak ve denemek ücretsizdir. Hemen birkaç adımlık kayıt formunu doldurun ve onay beklemeden anında kullanmaya başlayın.

Kredi kartı, ön ödeme veya taahhüt gerekmez.