Misyon ve vizyon ne demek? Firmanızı profesyonelleştirin

Cumartesi, 27 Kasım 2021 12:09

Misyon ve vizyon kavramları ne demektir? Misyon ve vizyon arasındaki farklar nelerdir? Bir şirketi profesyonelleştirmenin yolları nedir? gibi soruların yanıtlarını almak için bu içeriğimizi kesinlikle okumanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle ilk terim olan misyon kavramını açıklayarak giriş yapacağız. Kökeni Fransızca dilinden gelen misyon kelimesi resmi olarak günlük yaşamımızda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Öte yandan siz de taktir edersiniz ki bu kelime özellikle ticaret sektöründe kullanılan bir kelimedir.

Misyon kısacası bir amaç demektir. Yani herhangi bir olay ve olgunun taşıdığı amacı anlatmak için kullanılan bir kavram olarak karşımıza misyon kelimesi çıkmaktadır. Bunu bir örnekle pekiştirmek yerinde olacaktır. Örnek olarak; farklı sektörlerdeki firmaların müşterilere karşı hizmet amaçlarını anlatmak istediklerini düşünün. Bu noktada, o ilgili firmaların misyon denilen bir metinleri bulunmaktadır. Tam da bu noktada firmalar istedikleri şekilde var olan amaçlarını kolay anlaşılır olması açısından metinler haline getirerek isteyen kişi ya da kurumlarla paylaşılabilir hale getirmektedirler.

Öte yandan misyon kelimesinin görev anlamı da vardır. Nitekim Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğüne bakıldığında misyon kelimesi doğrudan görev tanımlamasıyla yer almaktadır. Yapılabilecek her türlü amaç için misyon kelimesi kullanılabilmektedir. Özellikle herhangi bir tanıtım gerçekleştirirken misyon kelimesinin aynı zamanda vizyon kelimesi ile beraber kullanıldığı da görülmektedir. Herhangi bir görev veya amacı teşkil eden, yapılmak isteneni anlatan bir kavramdır. Fransızcadan gelen terim zaman içerisinde Türkçeye yerleşmiş ve çok fazla kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır.

Misyon ve vizyon ne demektir?

Misyon kelimesini yukarıda kavramsal olarak açıkladık. Peki, bu kelime niye bu kadar önemli bir kavramdır. Özellikle ticaret sektöründe yoğunlukla kullanılmasının bir amacı var mıdır? Şöyle ki misyon dediğimiz olgu, bir firmanın geleceğe yönelik edindiği ya da planladığı veya öngördüğü amaçlarına ulaşmak adına bugün kendi içerisinde çizdiği yolu/yolları açıklamaktadır. Öte yandan çizilen bu rota, firmanın bünyesinde çalışan personellerin de benimseyip takip edebilecekleri etkili bir rehber niteliği taşımaktadır. Bu anlamda firma personelleri hangi amaçlar üzerinde çalıştıklarının farkında olabilmektedirler. Bu bağlamda firmaların misyon sahip olmalarının birtakım yararları vardır:

  • Misyon metninizde belirteceğiniz ifadeler firmanızın kimliğini ve kültürünü en iyi şekilde yansıtacaktır. Bu noktada, misyonunuz firmanızı güçlendirecektir.
  • Misyonunuz firmanız bünyesinde alacağınız her bir karar için güçlü bir dayanak olarak düşünülebilir. Dolayısıyla firma bünyesindeki personeller ve diğer tüm birimlerde görev yapan kişiler de alacakları kararlar doğrultusunda aynı amaç içinde hareket edebilir ve tutarlılığı sağlayabilirler.
  • Firmanızın misyon metninin bulunması sizinle çalışacak ya da çalışmak isteyecek kişiler için yararlı olabilir.
  • Yine misyon edinmeniz müşterilerinizle, kurumlarla ya da farklı topluluklarla sağlıklı ilişkiler kurma noktasında fayda sağlayacaktır.

Vizyon, bir firmanın gelecekteki hedefleri hakkında bilgi veren ifade topluluğudur. Örneğin bir firmanın gelecekte hangi konumda olmak istediklerini ifade etmesi bir vizyon ifadesidir.

Misyon ve vizyon neden önemlidir?

Misyonunuzu ve vizyonunuzu benimseyin: Misyonunuzu ve vizyonunuzu öncelikle firma yetkilileri olarak benimsemeniz gerekmektedir. Çünkü sizinle yeni çalışmaya karar veren kişilere de bunları sizin sunmanız önem teşkil edecektir. Onlara yalnızca belli başlı kavramları öğretmek yerine firmanızın misyonu ve vizyonu hakkında bilgi vermeniz daha önemlidir. Böylece personelleriniz firmanızın çalışma prensiplerini ve amaçlarını daha iyi anlayacak ona göre sorumlu davranacaklardır.

Misyonunuzu ve vizyonunuzu güncelleyin: Misyon ve vizyonunuzu belli zaman aralıklarıyla güncellemeli ya da kontrolden geçirmeniz gerekmektedir. Bunun dışında yine vizyonunuzu ve misyonunuzu belli aralıklarla çalıştığınız personellere ve iş ortaklarınıza hatırlatmalısınız.

Misyonunuzu ve vizyonunuzu örneklerle taçlandırın: Firmanızda başarıya ulaşan işleri misyonunuzla ilişkilendirin. Vizyonunuzu gerçekleştirmek konusunda size nasıl katkı sağladığını ifade etmekten çekinmeyin. Bu anlamda hem başarılara vurgu yaparak personelleri motive edebilirsiniz. Öte yandan misyonunuzun firmanız için bir rehber niteliğinde olduğu vurgusunu yaparsınız.

Misyonunuzu ve vizyonunuzu görünür kılın: Misyon metninde yer alan ifadeler bir firmanın aynası niteliğindedir. Bu ifadelerin akıllarda daha çok yer etmesi için onu müşterilerin, iş ortaklarının ve personellerin görebileceği yerlerde görünür kılın.

Çalışanlarınızın rollerini misyonunuz ve vizyonunuzla ilişkilendirin: İşini iyi yapan personellerinizi kutlamak ve başarılarının şirketin misyonuna ve vizyonuna sağladığı katkılardan bahsetmek personellerinizin misyonunuzu ve vizyonunuzu benimsemelerini kolaylaştırabilir.

Misyonunuzu ve vizyonunuzu eğitimlerde vurgulayın: Şirket içi eğitimlerinizi misyonunuzun ve vizyonunuzun personelleriniz tarafından benimsenmesi için kullanabilirsiniz.

Misyon ve vizyon arasındaki farklar nelerdir?

Ticaret sektöründe en çok kullanılan ve bizlerin de en çok karşılaşacağı iki temel kavram: "misyon ve vizyon". Evet, bu iki kavramın ne demek olduklarını açıkladık ve neden önemli olduklarına değindik. Peki, misyon ile vizyon arasındaki temel farklar nelerdir, şimdi de bunlara bakalım. Bu bağlamda misyon teriminin bir firmanın halihazırda bulunan pozisyonunu ifade ettiği söylenebilir. Vizyon terimi ise bir firmanın halihazırda bulunan pozisyonun aksine gelecekte bulunmasını istediği ya da öngördüğü pozisyonlar hakkında bilgi vermektedir. Bu anlamda, eğer vizyonu sahibi bir firma görürseniz, bu firma genellikle alanlarında uzman olan ve bu alanlar üzerindeki faaliyetlerini uzun vadede gerçekleştirmek isteyen firmalardır. Bu firmalar bu nedenle sürekli olarak geleceğe dönük plan ve program yapmaktadırlar. Buna göre misyon ve vizyon arasındaki farkları aşağıdaki gibi toparlamak mümkündür:

  • Firmanızı profesyonelleştirmek için misyon metninizde yer alan ifadelere sadık kalmanız gerekmektedir. Buna göre işinizi her gün en iyi ve doğru biçimde yapmanız önem arz etmektedir. Vizyon ise bu çalışmalarınızdan sonra misyon çerçevesinde elde edilecek sonuçtur. Bu tamamen sizin çalışma azminize ve kararlılığınıza bağlıdır.
  • Misyon halihazırda bulunan durumlardır. Vizyon ise firmanızın geleceği için belirlediğiniz hedeflerdir. Dolayısıyla vizyon metni firmanız için kılavuz niteliğindedir.
  • Misyon genellikle daha kısa metinlerden oluşurken vizyon daha uzun metinlerden oluşmaktadır. Çünkü vizyon geleceğe yönelik amaçların bir listesinden ibarettir.
  • Vizyon, geleceğe yönelik uzun vadeli hedef ifadelerden oluştuğu için misyona göre daha az değişiklik göstermektedir.

Daha fazla blog içerikleri için tıklayın

Hemen kayıt olun ve ücretsiz deneyin!

Patron PDKS'ye kayıt olmak ve denemek ücretsizdir. Hemen birkaç adımlık kayıt formunu doldurun ve onay beklemeden anında kullanmaya başlayın.

Kredi kartı, ön ödeme veya taahhüt gerekmez.