Oryantasyon eğitimi nedir? Oryantasyon eğitimi için 5 ipucu

Cumartesi, 16 Ekim 2021 10:14

Oryantasyon, yönlendirme yapmak ve kılavuzluk etme anlamlarına gelmektedir. Oryantasyon eğitimi sürecinde işe yeni başlayan personellerin işe ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Örneğin; işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmek, düşünsel veya bedensel becerileri kazanmak, kuruma karşı aidiyet hissinin oluşması gibi. Bu bağlamda, personeller izlenerek kendilerine verilen bilgilere uyup uymadıkları denetlenir. Ardından ilgili hatalar belli kriterlere göre düzeltilmeye çalışılmaktadır. Böylece personellerin hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi sağlanır. Bu toplam süreç göz önüne alındığında, bir kurumdaki mevcut düzenin devamı, kurumsal hafızanın korunması ve gelişim için oryantasyon eğitimlerinin önem taşıdığını söylemek mümkündür.

Oryantasyon eğitimi nedir?

Oryantasyon; yeni çalışanları, sorumluluklarına, iş arkadaşlarına ve işyerine tanıtma sürecidir. Etkili bir oryantasyon eğitimi, insanların yeni rollerinde, takımlarında ve departmanlarında kendilerini daha rahat hissetmesine yardımcı olurken, aynı zamanda da şirket beklentileri ve politikaları konusunda onları bilinçlendirir.

 • Personellerin oryantasyon eğitimi öncesinde beklentileri öğrenilmeli
 • Beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilmeli
 • Eğitimin etkinliğini ölçmek için yeni personellerin oryantasyon eğitimi tasarlanmalı
 • Sonuçlar mutlaka raporlanmalı ve gerekli iyileştirmeler yapılmalı
 • İş yükü nedeniyle işletmelerin İnsan Kaynakları departmanında oryantasyondan sorumlu bir çalışan istihdam edilmeli

Oryantasyon eğitiminin içeriği

Eğitim programının kapsamı ve içeriği kurumların ölçeğine göre farklılık göstermektedir. Küçük ölçekli kurumlar genelde az sayıda işe alım yaptıklarından dar kapsamlı programlar uygulayabilmektedirler. Çok sayıda işe alım yapan büyük ölçekli kurumlarda ise kapsamlı oryantasyon programları uygulanabilmektedir. Burada önemli olan nokta oryantasyon kapsamındaki tüm uygulamaların ilk yöneticiler ve İnsan Kaynakları Bölümü ile paylaşılmasıdır. Bu bağlamda, oryantasyon programlarında yeni çalışanın kuruma alıştırılması aşaması İnsan Kaynakları Bölümü ilgilenebilmektedir. Bu bağlamda işe ve çalışma arkadaşlarına alışma aşamasını ise belli kriterlere göre yöneticisi gerçekleştirebilmektedir. Başarılı bir oryantasyon programı için yeni çalışanın ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilere yer vermek gerekir. Dolayısıyla oryantasyon prosedürünü bilinçli bir şekilde hazırlamak önem teşkil etmektedir.

Oryantasyon eğitimi için temel ve mesleki oryantasyon olmak üzere iki başlık açmak mümkündür. Temel oryantasyonda yeni personele kurumla ilgili örneğin şu bilgiler verilebilmektedir:

 • Kurumun geçmişi ve bugünü
 • Marka değeri
 • Örgütsel yapısı,
 • Üst yönetim pozisyonları
 • İlgili görevleri yürüten yöneticilerin isimleri
 • Organizasyon yapısı
 • Bölümler
 • Üretilen mal ve hizmetler
 • Üretim hattı
 • Üretim süreci
 • Kurumun kural ve politikaları
 • Kalite uygulaması
 • Güvenlik uygulamaları
 • Hedefler
 • Misyon ve vizyon
 • Kurumun geçmiş ve mevcut performansı
 • Kurumun fiziki yapısı

Oryantasyon eğitimi nasıl hazırlanmalıdır?

İnsan kaynakları, işe başlayacak olan personelin ilk iş gününden önce, aşağıda yer alan adımları tamamlamalıdır.

 • Çalışma yeri ve gerekli ekipmanın hazırlanması
 • Kurumsal e-posta adresi ve telefon numarasının belirlenmesi
 • Personel kimlik kartının hazırlanması
 • Kurum içi iletişim araçlarını kullanarak, işe yeni başlayacak personelin kısa özgeçmişinin diğer çalışanlarla paylaşılması

İşe yeni giren personele kurumun tarihçesi, organizasyon yapısı, üst yönetimi, yapılan işler ve üretilen mallar ya da hizmetler ve çevre ile ilgili genel bilgiler verilmelidir.

Ücret ödeme tarihleri ve yöntemi olmak üzere, çalışanı ilgilendiren tatiller ve izinler, ulaşım yöntemleri, çalışma saatleri ve molalar gibi konularda bilgiler verilmelidir.

İşe başlayan personel bölüm yöneticisinden başlayarak, aynı departmanda görevli diğer çalışanlarla, diğer yöneticilerle ve en sık iletişim içerisinde olacağı diğer çalışanlarla tanıştırılmalıdır. Bu işlemler tamamladıktan sonra, mesleki oryantasyona geçilmektedir. Doğru şekilde gerçekleştirilen mesleki oryantasyon, personelin yapılacak işler hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinmesini sağlayacaktır.

İşe başlayan personelin yapacağı işler, görevler, iş sağlığı ve güvenliği, gizliliği, işin amacı ve şirketteki diğer işlerle olan bağlantısı gibi konular anlatılmalıdır. İşletmelerin iş yapış şekilleri ve prosedürleri farklı olabildiğinden, işe yeni başlayan personelin bu gibi konularda alacağı eğitimlere ait plan yapılır ve personelle paylaşılmalıdır.

Yeni personel, genellikle bölüm yöneticisinin belirlediği bir çalışanın yanında işler, iş akışı ve ihtiyaç duyacağı diğer konular hakkında bilgi sahibi olabilmesi için eğitime tabi tutulmaktadır.

Oryantasyon eğitimi faydaları

Oryantasyon eğitimi, işveren ile personel arasındaki çalışma prensiplerini anlamayı sağlar. Bu noktada çalışan, öğrenmesi gereken iş yükümlülüğünü ve kurumun işleyişini kavrar. Başarılı ve doğru bir oryantasyon eğitiminin faydalarına değinmek yerinde olacaktır.

 • Oryantasyon, kişinin işletmeye ve işine olan uyum sürecini kolaylaştırır.
 • Çalışan, departmanlar arası çalışma mantığını ve iş birliğini yerinde tanır.
 • Hem işletme hem de çalışan açısından verimli çalışma için karşılıklı beklentiler, nitelikler, sorumluluklar tanıtılmaktadır.
 • Çalışanın kısa sürede işletmeye bağlılığını sağlanabilmektedir.
 • Çalışan, çalışma ortamını yakından tanır ve kendi çalışma prensibini uygulamaya başlar.
 • İşletmenin kendi imkânları, çalışan hakları ve ilk iş günü yapılacaklar öğrenilmektedir.
 • İşletme açısından oryantasyon eğitim sonucu raporlanmaktadır. Bir sonraki eğitim için veriler analiz edilmektedir.
 • Personelin, diğer çalışanlarla kaynaşması ve birbirlerine alışmaları sağlanır.
 • Çalışanın, yeni işindeki stres durumu azalmakta ve özgüven eksikliği aşılabilmektedir.

Yeni bir çalışanın iş süreçlerine hızlıca hakim olabilmesi beklenebilecek bir durum değildir. Bu sürecin uzaması da iş süreçlerini karmaşık hale getirebilmektedir. Diğer bir deyişle personelin, işten uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Oryantasyon süreci, personel ile kurum arasındaki bağı ilk günden oluşturmaya başlayan ve kuvvetlendiren önemli bir faktördür.

Oryantasyonun şirket için de faydaları vardır. Bu bağlamda şu noktalar örnek alınabilmektedir:

 • Kişinin alışma sürecini hızlandırarak şirkete değer katma noktasına gelmesi
 • Olası sosyalleşememe, sorumlulukları bilmeme gibi durumlardan kurtularak çalışanın en verimli hâlini sergilemesini sağlayarak motivasyonu artırma
 • Çalışanın şirket ile olan bağının hızlı oluşması sayesinde yeni fikirlerde ve önerilerde özgüvenli bir şekilde duruş sergilemesi
 • Çalışanın işe alışma sürecinin takibi yapıldığı için performansının gözlemlenebilmesi

Oryantasyonun amacı ve önemi

Oryantasyon eğitimi, geniş bir perspektiften bakıldığı zaman alışma sürecinin en sağlıklı şeklidir. İşe yeni başlayan personeller kendilerini hiç tanımadığı bir ortamda ve alışık olmadığı bir süreçte bulabilmektedirler. Dolayısıyla, onlara yardımcı olunmadığı zaman bu yalnızlık, daha da büyüyerek kişilerin içine kapanmasına sebebiyet vermektedir. Nitekim kafalarına takılan konuları sormaya çekindikleri için yanlış bir hamle yapabilmektedir. Bu nedenle, şirketlerin yeni gelen çalışanlarına seçtikleri kişilerin öncülüğünde oryantasyon eğitimi vermesi önemlidir. Böylece, yeni personeller ofise, iş yapış şekillerine ve sorumluluklarına hâkim bir şekilde sisteme dâhil olur.

Oryantasyon eğitiminin en önemli amaçlarından biri yeni personelleri sisteme en hızlı ve verimli şekilde adapte edebilmektir. Diğer amaçlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Kişinin şirketle bağını güçlendirmek
 • İş devir oranlarını en aza indirmek
 • Bilgi eksikliğinden doğacak sorunların önüne geçmek
 • Çalışanda kurumsal sadakatin oluşumunu sağlamak

Oryantasyon eğitimi maliyeti

Kurumlarda tüm süreçlerin mali karşılığı olduğu gibi oryantasyon sürecinin de maliyeti bulunmaktadır. Oryantasyon maliyetinde tüm sürecin planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesi yer almaktadır. Bu bağlamda, programa katılan tüm personellerin maaşları ve yan gelirlerinin dâhil edilmesi önemlidir.

Kurumların oryantasyon yapmasındaki temel amaç, çalışanın işe daha kolay adapte olarak hızlı bir şekilde başlangıç yapmasıdır. Dolayısıyla elde tutulan personelin oryantasyon maliyeti daha düşük çıkarken, ayrılan personellerde bu rakam daha yüksek çıkabilmektedir.

Oryantasyon maliyetlendirmesinde bir formülasyon mevcuttur. Oryantasyon, maliyet kalemleri arasında çok bulundurulmayan bir faktör olmasına rağmen göz ardı edilmemesi gereken bir rakamdır.

Daha fazla blog yazısı için tıklayın

Hemen kayıt olun ve ücretsiz deneyin!

Patron PDKS'ye kayıt olmak ve denemek ücretsizdir. Hemen birkaç adımlık kayıt formunu doldurun ve onay beklemeden anında kullanmaya başlayın.

Kredi kartı, ön ödeme veya taahhüt gerekmez.