Personel Devam Kontrol Sistemi hakkında merak edilenler

Cumartesi, 07 Ağustos 2021 18:30

Teknoloji üzerindeki gelişmelerin, birçok alanda olduğu gibi iş yaşamında da etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle iş yaşamında zaman, maliyet ve verim gibi etkenler son derece önemli iş kıstasları arasında yer almaktadır. Bu noktada Personel Devam Kontrol Sistemi kurtarıcı nitelikte görev yüklenmektedir.

Personel Devam Kontrol Sistemi hem maliyet hem de zaman konusunda tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca iş veriminde de bir artışı beraberinde getirmektedir. Öte yandan manuel olarak veri girişine son verilmesi ile hata payının sıfıra indirilmesi yönünde bir avantaj sağlamaktadır.

PDKS sistemleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastaneler, mağazalar, fabrikalar, devlet kurumları ve kurumsal firmalar vb. yerler tarafından tercih edilmektedir. Bu anlamda Personel Devam Kontrol Sistemi'ni geniş çapta ilgi gören bir pratik otomasyon sistemi olarak da değerlendirmek mümkündür.

Personel Devam Kontrol Sistemi nedir?

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS), bir firma bünyesinde çalışan personellerin iş performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuş bir otomasyon pratiğidir. Gerek Türkiye'de gerek dünya çapında birçok işletme tarafından kullanılmaktadır.

Personellerin işe giriş çıkış saatleri, mesaileri, izinleri ve işe devamlılıkları gibi süreçler PDKS sistemi ile kontrol edilmektedir. Bu noktada, PDKS sistemi ile personellerin maaşları kolayca hesaplanabilmektedir. Öte yandan personellere yönelik puantajlamalar da kolaylıkla takip edilebilmektedir. PDKS sisteminin sunduğu diğer birçok başlık ise yazının ilerleyen bölümlerinde yine yer almaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemi çeşitleri: Donanım ve yazılım tabanlı PDKS sistemleri

Personel Devam Kontrol Sistemleri, yazılım ve donanım tabanlı olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir:

Yazılım tabanlı PDKS sistemi: Adından da anlaşılacağı üzere yazılım tabanına sahip personel devam kontrol sistemleridir. Doğrudan firmaların veya kurumların çalışma yapılarına entegre edilmektedir. Bu sayede personele ait tüm verilerin otomatik olarak kontrollerinin sağlandığı sisteme işaret etmektedir.

Donanım tabanlı PDKS sistemi: Donanım tabanına sahip personel devam kontrol sistemleridir. Her ne kadar içeriğinde donanım ismini taşısa da yazılım ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Bu türdeki sistemler parmak izi, yüz tanıma veya kart okuyucu gibi cihazları içermektedir.

Yukarıdaki gibi genel bir sınıflandırma yaptıktan sonra PDKS sistemlerini şu şekilde sınıflandırmak da mümkündür: Taşınabilir PDKS sistemleri, Hibrit PDKS sistemleri, Parmak İzi Destekli PDKS sistemleri ve Yüz Tanıma Destekli PDKS sistemleri.

Buna göre taşınabilir PDKS sistemleri özellikle sabit çalışma alanlarının olmadığı yerlerde tercih edilmektedir. Hibrit PDKS sistemi ise birden fazla takip ve kontrolün bir anda yapılabileceği bir sistem bütünlüğüne işaret etmektedir. Örneğin; kart geçiş sistemi, parmak izi okuyucu, yüz tanıma gibi geniş çapta bir kullanım çeşitliliği sunmaktadır.

PDKS sistemleri arasında kullanım alanı belki de en fazla olan türler ‘parmak izi okuyucu sistemi’ ve ‘yüz tanıma sistemi’ olarak bilinmektedir. Kimlik belirlemede özellikle parmak izi okuyucu sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler güvenirlilik noktasında en sık kullanılan PDKS sistemleri arasında konumlanmaktadır. Öte yandan parmak izi okuyucu sistemi ve yüz tanıma sistemi, kart okuyucu sistemlere göre daha pratik bir alan sunmaktadır. Bu bağlamda da en çok tercih edilen Personel Devam ve Kontrol Sistemleri arasında yer almaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemi nasıl çalışır?

Personel Devam Kontrol Sistemi’nin çalışma pratiğini anlamaya geçmeden önce, hangi PDKS sisteminin amaçlarınıza uygun olup olmadığını anlamak önemlidir. Örneğin, iş yerine giriş ve çıkışların kontrol edilmesi isteniyorsa elektronik giriş kartı tercih etmelisiniz. Öte yandan yüz tanıma cihazı veya parmak izi tanıma cihazı gibi çeşitli formlarda bulunan araçları da değerlendirebilirsiniz.

Bir başka açıdan bakıldığında, yine iş yerinde çalışan personellerin çalışma pratiklerini anlaşılır kılmak üzere yazılım tabanlı PDKS sistemleri ön plana çıkmaktadır. Bu süreçte, bir veya birden fazla PDKS sistemi tercih edilebilir. Ancak amaç ve hedefler doğrultusunda doğru PDKS sisteminin de tercih edilmesi önem arz etmektedir. Aksine ihtiyaç gereksinimlerinizi karşılamayan bir sistem ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

PDKS sisteminin nasıl çalıştığını anlamak üzere bir örnek ile ilerlemek faydalı olacaktır. Bu bağlamda bir firmanın, personellerinin giriş ve çıkış saatlerini belirlemek üzere bir yüz tanıma tabanlı PDKS sistemi satın aldığını düşünelim. Öncelikle tercih edilen PDKS sisteminin kurulumunu tamamlamalıyız. Bunu takiben firma bünyesinde çalışan tüm personellerin kişisel bilgilerini PDKS sistemi üzerine tanımlamalıyız. Bu sayede, PDKS sistemi artık firma bünyesinde görevli olan her bir personeli ayrı olarak kimliklendirme yapacaktır. Ayriyeten personellerin firmaya giriş ve çıkış saatlerini veri tabanına kayıt edecektir. Böylece PDKS sistemi aracılığıyla personellerin giriş ve çıkış saatlerinin kontrolü kolaylıkla sağlanacaktır. Ayrıca ilgili verilerin günlük, haftalık veya aylık olarak belli zaman aralıkları ile izlenme fırsatı olacaktır.

Personel Devam Kontrol Sistemi ne işe yarıyor?

Personel Devam Kontrol Sistemleri ile personellere yönelik birçok başlıkta raporlar elde edilebilir. Örnek olması açısından bir firmanın PDKS sistemini kullanarak personellerine yönelik alabileceği ilgili raporlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Ayrıca bu raporlar daha da çeşitlendirilebilir.

 • Personelin iş yerine giriş ve çıkış saatini içeren rapor
 • İş yerine gelmeyen personel tespit raporu
 • İş yerine devamsızlık yapan personel tespit raporu
 • Personele ait puantaj raporu
 • İş yerine fiili olarak gelen personel tespit raporu
 • İş yerine fiili olarak gelmeyen personel tespit raporu
 • Personele ait yıllık izin raporu
 • Personele yönelik çalışma grubu raporu
 • Personel maaş tespit raporu
 • Personel mesai tespit raporu
 • Genel yıllık raporlar
 • İşe yeni başlayan personel tespit raporu
 • İşten ayrılan personel tespit raporu
 • Telafi çalışma tespit raporu
 • Kurum içinde çalışan personel tespit raporu
 • Kurum dışında çalışan personel tespit raporu
 • Resmi tatillerde çalışan personel tespit raporu
 • Özet raporlar
 • Personel ikramiye tespit raporu
 • Ayrıntılı raporlar

Personel Devam Kontrol Sisteminin avantajları nelerdir?

Amacınıza ve hedefinize uygun olarak kullandığınızda birçok avantaja ev sahipliği yapacak olan Personel Devam Kontrol Sisteminin avantajları, kolay anlaşılır olması açısından aşağıdaki gibidir:

 • Amaç ve hedef doğrultusunda en uygun PDKS sisteminin tercih edilmesi, en başta iş yükünü azaltacaktır.
 • Manuel düzen üzerine kurulu olan sistemlerin dijital olarak elde edilmesi ilgili süreçlerin daha pratik bir hal almasını sağlayacaktır. Böylece zaman kavramıyla ilgili görülen problemlerin önüne de geçilecektir.
 • Personellerin takibinden sorumlu olan kişinin yapmış olduğu ya da yapacağı hatalar ortadan kalkacaktır. PDKS yazılım aracılığıyla hataların sıfıra indirgenmesi daha doğru nitelikte verilere ulaşmaya imkân sağlayacaktır.
 • Personel giriş çıkış takip süreci elektronik ortamda anlık olarak kaydedilerek gerçekleştirilecektir. Buna göre verilerin raporlaştırılması bağlamında da zaman kazandıracaktır. Ayrıca son derece gerçekçi verilerin elde edilmesine imkân sağlayacaktır. Diğer taraftan oluşacak suiistimallerin önüne geçilmesi noktasında da yararlı olacaktır. Bu bağlamda güvenlik açığı gibi hususlar söz konusu dahi olmayacaktır. Güvenlikle ilgili üst düzey bir pratiğe erişmek mümkün olabilecektir.
 • Personel kontrol sistemleri maddi anlamda da fayda sağlayacaktır. Nitekim süreçle ilgili kullanmak zorunda olunan rutin masrafların son bulması mümkün olabilecektir.

Mobil PDKS nedir?

Mobil Personel Devam Kontrol Sistemi, Mobil PDKS sistemi olarak da bilinmektedir. Adından anlaşılacağı üzere tüm personel devam kontrollerinin akıllı telefonlar üzerinden takip ve kontrol edilmesine imkân tanıyan bir mobil uygulamadır.

Bir mobil PDKS sahibi olmak, hiçbir kurulum ihtiyacı gerektirmez. Son derece pratik bir kullanım alanına sahiptir.  PDKS sistemi, cihaz yatırımına gerek duymamaktadır. İlgili ayarlamaların yapılması halinde dakikalar içinde kullanılmaya hazır bir sistemi barındırmaktadır.

Sistemin çalışma pratiğine bakacak olursak mobil PDKS ile istenilen her bir konum için ayrı olarak kare-kod (QR Code) üretmektedir. Bu kodların ise personeller tarafından okutulması ile giriş ve çıkış takibi/kontrolü yapılmaktadır. Mobil PDKS yönetim paneli üzerinden istenilen verilerin raporu alınmaktadır. Aynı zamanda programlar arası aktarımların yapılması anında gerçekleştirilebilmektedir.

PDKS sistemi fiyatı nedir?

Personel Devam Kontrol Sistemleri üzerinden bir fiyat değerlendirmesi yapmak zordur. Bu süreçte PDKS sistemlerinin çeşitlilik göstermesi, fiyatlandırma noktasında farklılık yaratmaktadır. Öncelikle ihtiyacınız doğrultusunda bir PDKS sistemi satın alma tespitini yapmak gerekmektedir. Bu konuda alanla ilgili uzman kişilerden danışmanlık hizmeti almak faydalı olacaktır. Sizler de iş güvenliğinizi artırmak, kurumunuzdaki personellerin işe olan devamlılığını kontrol etmek için PDKS araştırmasına girebilirsiniz.

Son olarak Personel Devam Kontrol Sisteminin iş verimliliği, zaman tasarrufu ve ekonomik tasarrufu noktasında son derece yararlı bir sistem olduğunu tekrardan hatırlatmak isteriz. Bu süreçte iş amacınıza, hedefinize ve ihtiyaç gereksinimlerinize uygun PDKS sistem tespiti için bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. PDKS sistemleri ve fiyat bilgisi için bize ulaşabilirsiniz.

Hemen kayıt olun ve ücretsiz deneyin!

Patron PDKS'ye kayıt olmak ve denemek ücretsizdir. Hemen birkaç adımlık kayıt formunu doldurun ve onay beklemeden anında kullanmaya başlayın.

Kredi kartı, ön ödeme veya taahhüt gerekmez.