Team Building ne demek? Takım oluşturma eğitimleri

Cumartesi, 30 Ekim 2021 08:49

Takım oluşturma (Team Building) genellikle işbirlikçi görevleri içeren, sosyal ilişkileri geliştirmek ve takımlar içindeki rolleri tanımlamak için kullanılan çeşitli etkinlik türleri için ortak bir terimdir. Kişiler arası ilişkilerden ziyade verimliliği artırmak için işletme yöneticileri, öğrenme ve geliştirme/ ÖG (Dahili veya harici) ve bir İK İş Ortağı (rol varsa) birleşimi tarafından tasarlanan ekip eğitiminden farklıdır.

Dolayısıyla birçok takım oluşturma alıştırması, grup içindeki kişilerarası sorunları ortaya çıkarmayı ve çözmeyi amaçlar.

Zamanla, bu etkinliklerin ekip tabanlı bir ortamda performansı iyileştirmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, takım oluşturma, spor takımları, okul sınıfları, askeri birlikler veya uçuş ekipleri gibi gruplara uygulanabilecek organizasyonel gelişimin temellerinden biridir. Ekip oluşturma şunları içerir:

 • Hedefler etrafında toplanma
 • Etkili çalışma ilişkileri kurma
 • Ekip üyelerinin rol belirsizliğini azaltma
 • Ekip sorunlarına çözüm bulma

Takım oluşturma, organizasyonlarda en yaygın olarak kullanılan grup geliştirme faaliyetlerinden biridir. Ortak bir strateji, ekip üyelerinin altta yatan endişeleri ele almaya ve normalde yaptıklarının bir parçası olmayan faaliyetlere katılarak güven oluşturmaya çalıştıkları bir "ekip oluşturma inzivası" veya "kurumsal aşk"tır.

Tüm organizasyonel faaliyetler arasında, bir çalışma, organizasyon performansını iyileştirmek için en güçlü etkiye (finansal önlemlere karşı) sahip olan ekip geliştirmeyi buldu. 2008'de yapılan bir meta-analiz, ekip oluşturma ve ekip eğitimi de dahil olmak üzere ekip geliştirme etkinliklerinin hem bir ekibin nesnel performansını hem de bu ekibin öznel denetim derecelendirmelerini iyileştirdiğini buldu.

Team Building: Ekip oluşturmaya yönelik dört yaklaşım

Hedef belirleme

Bu, net hedeflerin ve bireysel ve ekip hedeflerinin önemini vurgular. Ekip üyeleri, başarıyı ve başarısızlığı tanımlamanın ve hedeflere ulaşmanın yollarını belirlemek için eylem planlamasına dahil olurlar. Dolayısıyla motivasyonu güçlendirmeyi ve bir sahiplenme duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ekipler, belirli sonuçları ve artan başarı testlerini belirleyerek ilerlemelerini ölçebilir. Bu noktada birçok kuruluş, ekip ve (sendika liderleri) ile bir ekip tüzüğü müzakere eder.

Rol açıklaması

Bu, ekip üyelerinin kendilerinin ve diğerlerinin ilgili rol ve görevlerini anlamalarını geliştirmeyi vurgular. Dolayısıyla belirsizliği azaltmayı ve rolleri tanımlamayı ve ayarlamayı amaçlayan faaliyetlerle yapının öneminin anlaşılmasını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada üyelerin birbirine bağımlılığını ve her üyenin takımın başarısında kendi rolüne odaklanmasının değerini vurgular.

Sorun çözme

Bu, büyük sorunları tanımlamayı vurgular.

Kişilerarası ilişkiler

Bu, destek verme ve alma, iletişim ve paylaşma gibi ekip çalışması becerilerini artırmayı vurgular . Daha az kişilerarası çatışmaya sahip ekipler genellikle diğerlerinden daha etkili çalışır. Bir kolaylaştırıcı, ekip üyeleri arasında karşılıklı güven ve açık iletişim geliştirmek için konuşmaları yönlendirir.

Team Building: Etkinlik

Ekip oluşturmanın etkinliği bir organizasyondan diğerine önemli ölçüde farklılık gösterir. Çünkü en etkili çabalar, ekip üyeleri birbirine bağımlı, bilgili ve deneyimli olduğunda ve örgütsel liderliğin ekibi aktif olarak kurduğu ve desteklediği zaman ortaya çıkar.

Etkili ekip oluşturma, ekip hedeflerinin farkındalığını içerir. Takımlar hedefler, roller ve prosedürler geliştirmek için çalışmalıdır. Sonuç olarak, ekip oluşturma genellikle artan görev başarısı, hedef toplantısı ve ekipler içinde sonuçların elde edilmesi ile ilişkilidir.

Bazı araştırmalar, ekip oluşturmanın göründüğü kadar etkili olmadığını ve insanların başlangıçta kendilerini daha yakın hissetmelerine rağmen, bunun genellikle kısa ömürlü olduğunu gösteriyor. Bu araştırma, kaliteli işbirliği düzeyini iyileştirmeye çalışırken, bireysel motivasyonla başlamanın ekip oluşturmaya (ilişkilere ve güvene odaklanmaya) göre daha iyi bir başlangıç noktası olduğunu göstermektedir.

Team Building: Performansa etkisi

Ekip oluşturmanın ekip etkinliğini olumlu yönde etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hedef belirleme ve rol netleştirmenin bilişsel, duyusal, süreç ve performans sonuçları üzerinde etkisi olduğu gösterilmiştir. Duygusal ve süreç sonuçları üzerinde en güçlü etkiye sahiptiler. Bu, ekip oluşturmanın, uyum veya güven eksikliği gibi olumsuz etki sorunları yaşayan ekiplere fayda sağlamasına yardımcı olabileceği anlamına gelir. Ayrıca, rollerin netleştirilmemesi gibi süreç sorunlarından mustarip ekipleri iyileştirebilir.

Hedef belirleme ve rol netleştirme, motivasyonu artırdığı, çatışmayı azalttığı ve bireysel amaçları, hedefleri ve motivasyonu belirlemeye yardımcı olduğu için en büyük etkiye sahiptir.

10 veya daha fazla üyesi olan ekipler, ekip oluşturmadan en çok yararlanıyor gibi görünmekte. Bu, daha büyük ekiplerin daha küçük ekiplere göre daha fazla bilişsel kaynak ve yetenek deposuna sahip olmasına bağlanıyor.

Team Building: Ekip oluşturmanın zorlukları

Ekip oluşturma terimi, kuruluşların zayıf iletişim sistemlerine veya belirsiz liderlik direktiflerine hızlı bir düzeltme ararken, nasıl başarılı olacağı konusunda net olmayan üretken olmayan ekiplere yol açtığında genellikle bir kaçma olarak kullanılır.

Ekip çalışması becerilerinin eksikliği:

Liderlerin karşılaştığı zorluklardan biri ekip odaklı çalışanlar bulmaktır. Çoğu kuruluş, bu becerileri öğrencilere aşılamak için eğitim kurumlarına güvenir. Ancak Dyer, öğrencilerin bireysel olarak çalışmaya ve işbirliği yapmak zorunda kalmadan başarılı olmaya teşvik edildiğine inanmaktaydı. Bu, ekip çalışması için gereken davranış türlerine karşı çalışır. Başka bir çalışma, takım eğitiminin bilişsel, duyusal, süreç ve performans sonuçlarını iyileştirdiğini buldu.

Sanal işyerleri ve organizasyonel sınırların ötesinde:

Dyer'e göre, aynı fiziksel alanda olmayan organizasyon bireyleri giderek daha fazla birlikte çalışıyor. Üyeler genellikle diğer ekip üyeleriyle somut ilişkiler kuramazlar. Başka bir çalışma, etkili bir ekip ortamı oluşturmada yüz yüze iletişimin çok önemli olduğunu buldu. Yüz yüze iletişim, güven geliştirmenin anahtarıydı. Bir kolaylaştırıcı ile yapılan resmi ekip oluşturma oturumları, üyelerin "ilişki üzerinde anlaşmaya" ve ekiplerin nasıl çalıştığını tanımlamasına yol açtı.

Küreselleşme ve sanallaştırma:

Ekipler, giderek farklı dillere, kültürlere, değerlere ve problem çözme yaklaşımlarına sahip olan üyeleri içeriyor. Ancak bazı kuruluşlarda bire bir görüşmeler başarılı olmuştur.

Team Building: Ekip oluşturma uygulaması

Okullar

Diana ve Joseph, eğitmenlerin öğrencileri ekip çalışması becerilerini geliştirmeye motive edebileceğini ve profesörlerin öğrencilerin etkili çalışma/proje ekipleri oluşturmalarına nasıl yardımcı olabileceği konusunda bir kılavuz sağlayabileceğini iddia ediyor. Bu bağlamda bu yaklaşım, ekip çalışması becerileri gerektiren iş durumlarının örneklerini vurgular.

Eğitmen yönergeleri

 • Projeyi oluşturan hedefleri ve ilişkili görevleri tanımlayın
 • Takıma rolleri nasıl tanımlayacağını gösterin ve başarılı olmak için her rolün yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizin
 • Görev rolleri ve ilişkiler arasındaki dengeyi vurgulayın. Görev rolleri atamak hiçbir şeyin unutulmamasını sağlarken, ilişkiler yanlış anlama ve çatışmayı en aza indirir
 • Bazı ekip toplantılarına katılın ve bazen önceden haber vermeksizin tartışmaları gözlemleyin. Nasıl iyileştirileceği konusunda yapıcı geri bildirimde bulunun
 • Ekip üyelerinizi tanıyın
 • Doğru ve net bir şekilde iletişim kurun
 • Birbirinizi kabul edin ve destekleyin
 • Anlamak için kontrol edin
 • Fikirleri ve anlayışı paylaşın
 • Anlaşmayı kontrol edin
 • Çatışmaları hızlı ve yapıcı bir şekilde çözün
 • Ekibin bir problem çözme sistemi oluşturmasına yardımcı olun
 • Ekipler toplantılarını ve etkinliklerini kaydeder.

Kuruluşlar

Kuruluşlarda ekip oluşturma, performansı iyileştirmeye yönelik yaygın bir yaklaşımdır.

Eğlence, ekip oluşturmanın önemli bir bileşenidir. Ancak amaç üretken, odaklanmış ve uyumlu olmaktır. Tamamen eğlence amaçlı faaliyetler yardımcı olabilir. Ancak zamanlanmış olmalı ve ekip üyelerinin yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bir öğrenme ortamı yaratmaya, sonuçları aşmaya ve çalışanların katılımını sağlamaya yönelik diğer faaliyetler mevcut olmalıdır.

Çalışan bağlılığı çalışmaları, ekiplerin bireyler, ekip ve kuruluş üzerinde doğrudan etkisi olan, kendileri için anlamlı çözümler oluşturmasına olanak tanır. Deneyimsel öğrenme ve dallandırma yöntemleri, Y kuşağının işyerine katılımını sağlamanın etkili yollarıdır . Çalışan bağlılığı etkilidir. Çünkü:

 • Çalışanlar problem çözme faaliyetlerinden hoşlanır
 • Problem çözme sahiplik yaratır
 • Kapasiteyi artırabilmekte
 • Rekabetçi faaliyetler sonuç odaklı bir bakış açısını teşvik eder
 • Açık hava etkinlikleri, ekiple etkileşim kurmanın etkili bir yolu olabilmekte. Ancak mümkün olan birçok farklı türde ekip oluşturma etkinliği vardır.

Spor

Ekip oluşturmanın etkilerini analiz eden bir araştırma, ekip oluşturma etkinliklerinin grup uyumunu artırdığını bulmuştur.

Yukelson'a göre, "Sporda takımlar, belirli bir takım için önemli olduğu düşünülen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla çeşitli görev etkin rollerde koordine edilen ve düzenlenen birbirine bağlı bireylerden oluşan bir koleksiyondan oluşur."

Sporda takım oluşturma, takım işleyişini artıran davranış ve becerileri geliştirir. Dolayısıyla temel stratejilerden biri takım kimliğini vurgulamaktır. Bu, ortak bir kader duygusu aşılayarak yapılabilmektedir.

Bir çalışma, hedef belirlemenin önemini vurgulayan bir takım oluşturma müdahale programının uyumu artırıp artırmadığını inceledi:

86 lise basketbol oyuncusu üzerinde çalışıldı. Hipotez, sezon boyu hedef belirlemeyi kullandı. Katılımcılardan takım için bireysel olarak hedefler belirlemeleri. Ve takım için bir gol skorunu kesinleştirmek için diğer takım üyeleriyle müzakere etmeleri istendi.

Kontrol bölümünde, koç bazen katılımcıları diğer ekip üyelerine tezahürat etmeye ve desteklemeye teşvik etti. Araştırma, çalışmanın başlangıcında, tüm takımların aynı düzeyde bağlılığa sahip olduğu, ancak sezon boyu hedef belirleme müdahale programına sahip takımın daha iyi performans gösterdiği sonucuna varmıştır.

Müdahale programı ile tavan etkisinin bir sonucu olarak takım uyum düzeyi artmadı. Ancak kontrol grubu için düzey önemli ölçüde azaldı. Bu, takım hedeflerine vurgu yapılmamasına bağlandı.

Başarılı bir spor takımı oluşturmak için temel bileşenler:

 • Koç, rolleri ve grup normlarını tanımlayarak amaç ve hedefleri takıma iletir
 • Ekip üyeleri kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir. Misyon ifadeleri, ekibi hedeflere ulaşmada her birini desteklemeye teşvik edebilmekte.
 • Ekip üyeleri, ekibin önce geldiği ve her üyenin bireysel eylemden ve bir bütün olarak ekibin eylemlerinden sorumlu olduğu konusunda eğitilmelidir
 • "Takım kültürü, takım içindeki psikososyal liderliği, takım motivasyonlarını, takım kimliğini, takım sporunu ve kolektif etkinliği ifade eder." Koç, olumlu bir kültür oluşturur. Bu, takım odaklı sporcular için işe alım sırasında yapılabilmekte.
 • Ekip kimliği, ekip üyelerini ekip hedeflerine bağlı kalmaya ve performanstan gurur duymaya motive ederek oluşturabilmektedir.
 • Açık ve dürüst iletişim süreci ekibi bir araya getirebilmektedir. Buna hem sözlü hem de sözlü olmayan iletişim dahildir. Güven, dürüstlük, karşılıklı paylaşım ve anlayışa önem verilmelidir. Ekip üyeleri, bilgilendirme oturumları sırasında cesaretlendirilmekte konuşma fırsatı verilmektedir.

Daha fazla blog yazısı için tıklayın

Kategoriler: PDKS Sistemleri

Hemen kayıt olun ve ücretsiz deneyin!

Patron PDKS'ye kayıt olmak ve denemek ücretsizdir. Hemen birkaç adımlık kayıt formunu doldurun ve onay beklemeden anında kullanmaya başlayın.

Kredi kartı, ön ödeme veya taahhüt gerekmez.